Čazmatrans - Putnička Agencija d.o.o.

ČAZMATRANS - PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.

Držićeva 4
10000 Zagreb
tel: 01 611 77 74
fax: 01 611 77 76
e-mail: p.agencija@cazmatrans.hr

Trgovački sud u Zagrebu. 
MBS: 080109447
OIB: 87679956140
Temeljni kapital 31.800,00 kuna (uplaćen u cijelosti).
ID kod: HR-AB-01-080109447

Uprava društva:

  • Nikolina Marinović - direktor

Računi:

  • Zagrebačka banka d.d. IBAN HR4123600001101472074

Podružnica Bjelovar

Voditelj poslova: Mirela Kuharski

Tel: 043 241 195
Fax: 043 220 553
E-mail: mirela.kuharski@cazmatrans.hr

Nadležno tijelo zaduženo za nadzor Turističke agencije Ministarstvo turizma - Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb.

Prigovori se mogu podnijeti u pisanom obliku u poslovnici (Knjiga prigovora), na adresu Turističke agencije, Trg Stanka Vraza 2, 43000 Bjelovar i putem e-mail adrese: mirela.kuharski@cazmatrans.hr
Radno vrijeme poslovnice:  08:00 - 16:00 (pon-pet).

Podružnica Čazma

Voditelj poslova: Vidica Ernoić

Tel: 043 277 347 
Fax: 043 277 347
E-mail: tac@cazmatrans.hr

Nadležno tijelo zaduženo za nadzor Turističke agencije Ministarstvo turizma - Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb.

Prigovori se mogu podnijeti u pisanom obliku u poslovnici (Knjiga prigovora), na adresu Turističke agencije, Milana Novačića 10, 43240 Čazma i putem e-mail adrese: tac@cazmatrans.hr
Radno vrijeme poslovnice:  07:00 - 15:00 (pon-pet).

Opći uvjeti turističkih paket aranžmana.

Podružnica Osijek

Voditelj poslova: Melita Čulig

Tel/Fax: 031 205 665
E-mail: putnicka.agencija-osijek@cazmatrans.hr

Nadležno tijelo zaduženo za nadzor Turističke agencije Ministarstvo turizma - Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb.

Prigovori se mogu podnijeti u pisanom obliku u poslovnici (Knjiga prigovora), na adresu Putničke agencije, Bartola Kašića 66, 31000 Osijek i putem e-mail adrese: putnicka.agencija-osijek@cazmatrans.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Na temelju članka 16a i 18a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/3, 118/06, 41/08 i 130/11) Uprava Društva - direktor imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka koji:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka,
  • informira sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • brine o izvršavanju obveza iz članka 14 i 17 Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19 i 20 Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi provedbe nadzora nad obradom osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
Snježana Matić
tel: 01 / 6117 - 774
e-mail: snjezana.matic@cazmatrans.hr

  • Nismo pronašli traženo polazište. Molimo pokušajte ponovno.
  • Nismo pronašli traženu destinaciju. Molimo pokušajte ponovno.
Za sva pitanja i informacije obratite nam se na: ekarta@cazmatrans.hr ili kontakt telefoni
Sigurna online kupovina
Čazmatrans Mobile App
Putuj s Čazmatransovom mobilnom aplikacijom.
Brzo, jednostavno, sigurno!